ผลการศึกษาจากหลายสถาบันในการรักษาโรคหอบหืดกับวิธีที่ให้ผลการรักษาที่ดี

โรคหืด-01
จากการศึกษาวิจัยพบว่าโรคหอบหืดพบบ่อยในประเทศไทย โดยพบโรคหอบหืดในเด็กมีมากถึง 10-12% ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบน้อยกว่า คือประมาณ 6.9% ซึ่งในประเทศไทยคาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยโรคหอบหืดไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน โรคหอบหืดยังเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย และระบบสาธารณสุขของประเทศค่อนข้างสูง เพราะเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการหอบเหนื่อยเป็นๆหายๆ สมรรถภาพในการทำงานของปอดลดลง ทำให้เหนื่อยง่ายกว่าคนปกติ บางครั้งจะมีอาการหอบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน หรือต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยลดลง บางครั้งอาจถึงกับต้องหยุดการทำงาน ส่งผลให้สูญเสียรายได้ และลดผลผลิตของประเทศ

โรคหอบหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ  ซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอาการหายใจลำบาก  หายใจได้ไม่สะดวก  ไอมาก  เกิดเนื่องมาจากการหดตัวของหลอดเลือดขนาดเล็ก  และน้ำเมือกเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ  ความรุนแรงของโรคแต่ละคนจะแตกต่างกัน  บางคนมีอาการรุนแรงมากหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้  ผู้ที่มีอาการของโรคหอบหืดอยู่บ่อยๆ  แม้จะไม่ได้มีอาการทุกวัน  ควรจะได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง  เพราะแสดงว่าภายในปอดมีการอักเสบเรื้อรัง  หากทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงมีอาการเหนื่อยง่าย  การรักษาในภายหลังจะยากขึ้นอาจได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย เพราะปอดมีผังผืดมาก

จากการศึกษาอาการของผู้ป่วยโรคหอบหืด มักสร้างความทรมานใจให้แก่ผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่แทบไม่เป็นอันกินอันนอน อาการของโรคนี้คือหายใจขัด หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เหนื่อยหอบจากการสูดอากาศเข้าออกแต่ละครั้ง สร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืด ควรเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ และโรคในระบบทางเดินหายใจทั้งในเด็กและผู้ใหญ่มที่ศึกษาในโรคนี้มาเฉพาะ ซึ่งการรักษาคุณหมอจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แล้วแต่ความรุนแรงของโรค รวมถึงการตอบสนองต่อยาของคนไข้เด็ก และผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันไป คนไข้หอบหืดมักได้รับยาเป็นระยะเวลายาวนาน บางครั้งจะมีอาการดื้อยาเกิดขึ้นได้ จึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มิใช่จะใช้ยาตัวเดิมได้ตลอดไป

ดังนั้นจึงทำให้มีการศึกษาหาแนวทางมารักษาโรคโรคหอบหืดด้วยวิธีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและในการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ทรมานต่อผู้ป่วยโรคหอบหืด และจากการศึกษาพบว่าควรที่จะทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคหอบหืด